MAKAN.UZ: Қарақалпақстандағы тарийхшы илимпазлар ҳәм профессор-оқытыўшылар Ерназар Алакөз ҳаққындағыҚарақалпақстандағы тарийхшы илимпазлар ҳәм профессор-оқытыўшылар Ерназар Алакөз ҳаққындағы жазылған пикирлерге қандай мүнәсибет билдирди?

https://makan.uz/kk/article/20416

@makan_uz
открыть в телеграме

MAKAN.UZ: #тәрбияИқтыярымызда тек бүгин бар!. Уламалардан мынандай сөз бизге жетип келген: «Бул#тәрбия

Иқтыярымызда тек бүгин бар!..

Уламалардан мынандай сөз бизге жетип келген:
«Бул дүнья үш күннен ибарат:
1. Кешеги күн, ол кетип болды, оның китабы жабылды. Енди сен қайғырсаң да, қайғырмасаң да, оны артқа қайтара алмайсаң. Демек, кешеги күниң ҳаққында ойлама.

2. Ертеңги күн, сен оған жете алмаўың мүмкин. Ол бир сыр. Ертен қандай аўҳалда болыўың белгисиз.

3. Бүгинги күн, ол сеники, сен онда әмел қылып қал.


Себеби ертениң де бүгиниңде қылған әмелиңе байланыслы болыўы мүмкин. Демек, имканиятыңда тек БҮГИН бар».

Умар ибн Абдулазиз разыяллаҳу анҳу айтады:
«Кеше ҳәм күндиз сениң денеңде өз исин көрсетип атыр. Онда, сен де оларды ғәниймет бил, пайдаланып қал».


Демек, саўаплы ҳәм ийгиликли ислеримизди бүгиннен қалдырмайық!

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAEUZPAm6wk-2LZebeQ
открыть в телеграмеПопулярное

Список каналов